Osnova našeg rada je posvećenost istraživanju i razvoju proizvoda na bazi Molekularnog vodonika.

U više od 750 naučnih radova i više kliničkih studija pokazano je da Molekularni vodonik pored ostalog ima anti-inflamatorna, anti-alergijska, antioksidantna, puferska i regulatorna svojstva u našem organizmu. On ima sposobnost selektivne neutralizacije toksičnih slobodnih radikala na mestu povrede i oštećenja. Najmanja molekulska masa od svih hemijskih elemenata omogućava mu brzo i duboko prodiranje do ćelijskih organela oštećenog tkiva.

Prvi smo i za sada jedini na svetu koji su razvili formulaciju stabilne kremaste forme obogaćene Molekularnim vodonikom namenjene za direktnu primenu na mestu povrede.

 

Istraživanje i razvoj se nastavljaju u pravcu oralne primene i nege kože – Anti aging efekti.

ScrollTop